Diensten

Diensten

Als beëdigd landmeter-expert (LAN 181782), kan BRUEL u van dienst zijn voor allerhande landmeetwerk:

  • Professioneel

    Professioneel

  • Nauwkeurig

    Nauwkeurig

  • Efficiënt

    Efficiënt

Opmetingen

We brengen de bestaande toestand in kaart, volledig naar wensen en vereisten van de klant.

Meer info

Afpaling van uw terrein

Bij een afpaling worden de perceelsgrenzen van een onroerend goed tegensprekelijk bepaald. Wanneer beide partijen het proces-verbaal van meting ondertekenen en het document wordt geregistreerd, biedt de grensbepaling tevens een juridische zekerheid.

Meer info

Verkaveling

BRUEL onderzoekt voor u of uw perceel in aanmerking komt voor verkaveling. Wij behandelen het dossier, van het eerste ontwerp tot en met het verkrijgen van de vergunning. Wij kunnen u tevens bijstaan bij een eventuele verkoop.

Meer info

Uitzetwerk

Om zeker te zijn dat een gebouw juist is ingeplant volgens de vergunning en het inplantingsplan van de architect, wordt dit best uitgezet door een landmeter-expert. Vooral wanneer het gebouw complexer wordt qua vormgeving, is het aangewezen beroep te doen op een landmeter.

Meer info

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde, objectieve beschrijving van de bestaande toestand.
Hierbij wordt veelal een fotoreportage toegevoegd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een plaatsbeschrijving voor huur en een plaatsbeschrijving voor werken.

Meer info

Schatting

Bij een onafhankelijke schatting door een landmeter-expert wordt de actuele marktwaarde van een onroerend goed bepaald. Dit is nuttig/noodzakelijk bij de aan- en verkoop van een onroerend goed, in het kader van een nalatenschap, bij inbreng in een vennootschap, in geval van onteigening, voor financiële instellingen en bij verkoop onder bewindvoering.

Meer info