Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde, objectieve beschrijving van de bestaande toestand.

Hierbij wordt veelal een fotoreportage toegevoegd. U, als klant, ontvangt hiervan steeds een uitgebreid en transparant verslag.

 

Er wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen:

Plaatsbeschrijving voor huur:

Bij het ingaan van het huurcontract wordt een gedetailleerde beschrijving opgemaakt van de toestand van het pand. Hierbij worden evt. reeds aanwezige gebreken duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Denk hierbij aan een loszittende schakelaar, boorgaten in de muur, enz. Bij het beëindigen van het huurcontract, wordt een vergelijkende plaatsbeschrijving opgemaakt. Indien hieruit blijkt dat de huurder nieuwe schade heeft aangebracht, zal deze die moeten vergoeden.

Een plaatsbeschrijving, opgemaakt door een erkend en beëdigd landmeter-expert, zal meer juridische waarde hebben, wanneer het tot een geschil mocht komen.

Plaatsbeschrijving voor werken:

Starten er wegwerkzaamheden in de buurt? Komt er een bouwwerf op een aanpalend perceel? Deze activiteiten kunnen rechtstreekse – een werfmachine beschadigt uw eigendom – of onrechtstreekse – door trillingen – schade veroorzaken.

Het is hierbij een goed idee om een plaatsbeschrijving voor werken op te maken. Er wordt een gedetailleerde, objectieve beschrijving gemaakt van de toestand van het pand, vóór de werken. Evt. reeds bestaande gebreken worden duidelijk en ondubbelzinnig beschreven. Hierbij ligt de focus vooral op reeds bestaande scheurtjes e.d. Indien er schade mocht ontstaan door de werkzaamheden (bv. scheuren worden groter), kan de plaatsbeschrijving een belangrijk bewijsstuk zijn.

Een plaatsbeschrijving, opgemaakt door een erkend en beëdigd landmeter-expert, zal tevens meer juridische waarde hebben, wanneer het tot een geschil mocht komen.