Opmetingen

Opmetingen

We brengen de bestaande toestand in kaart, volledig naar de wensen en vereisten van de klant. De situatie op terrein wijkt dikwijls af van die op kadasterplannen. Daarom is een opmetingsplan aangewezen bij de start van een bouwaanvraag. Het te bebouwen terrein wordt volledig opgemeten, zodat de architect van start kan gaan op basis van een volledig en correct plan. Hierbij ligt de focus vooral op zichtbare grenzen, afsluitingen, hagen, bebouwing, wegenis, verhardingen en wordt er een hoogtemeting uitgevoerd. Indien er wordt aangebouwd, is de opmeting van de aanpalende gevel noodzakelijk.

Veelal kan het ook interessant zijn om te opteren voor een afpaling van het terrein. In het proces-verbaal van opmeting worden de grenzen duidelijk beschreven met hun respectievelijke coördinaten, de afmetingen van de zijden en de oppervlakte van het perceel.

Indien u een deel van uw perceel wenst te verkopen, is het nodig een splitsingsplan te laten opmaken. Hierbij wordt een kadastrale splitsing van het perceel uitgetekend en aangevraagd.