Verkaveling

Verkaveling

Een verkaveling is de opsplitsing van een perceel in meerdere kavels, bestemd voor bebouwing.
BRUEL kan voor u nagaan of uw perceel in aanmerking komt voor een verkaveling en maakt voor u het volledige dossier op.

Hierbij gaan wij steeds op zoek naar de meest rendabele manier om uw perceel op te splitsen, uiteraard steeds in overleg met de eigenaar.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • We plannen een verkennend gesprek in, waarbij we de mogelijkheden tot verkaveling van uw perceel bekijken.
  • We komen ter plaatse om het terrein op te meten.
  • We maken het volledige dossier op, steeds in samenspraak met de eigenaar. U, als eigenaar, heeft het laatste woord en dient het ontwerp finaal goed te keuren.
  • Het dossier wordt ingediend bij de bevoegde instantie en wordt opgevolgd van begin tot einde; tot het verkrijgen van de vergunning.
  • Er wordt contact opgenomen met de nutsmaatschappijen die de noodzakelijke aansluitingen voorzien en de nieuwe kavels worden afgepaald door middel van grenspalen.

Kortom, van het verkennend gesprek t.e.m. het verkrijgen van de vergunning staat BRUEL u bij, doorheen het volledige proces. Op die manier bent u volledig vrij van zorgen!

Wenst u de percelen achteraf te verkopen?

BRUEL werkt voor u een interessant voorstel uit naar combinatie verkaveling – verkoop. Vraag gerust vrijblijvend advies!