Schatting

Schatting

Bij een onafhankelijke schatting door een landmeter-expert wordt de actuele marktwaarde van een onroerend goed bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de ligging, de oppervlakte en oriëntatie van het perceel, alsook met de leeftijd, het gebruik en de frequentie en kwaliteit van het onderhoud van het pand.

U, als klant, ontvangt hiervan steeds een uitgebreid en transparant verslag.

BRUEL is beëdigd voor de rechtbank van Dendermonde als landmeter-expert – LAN181782 – en erkend als onafhankelijk schatter-expert door de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL), onder het nr. 005204194688. Wij zijn dus de aangewezen partner bij de taxatie van uw onroerend goed.

Wanneer is een schatting door een onafhankelijk schatter-expert nuttig/noodzakelijk?

  • Bij de aankoop of verkoop van een onroerend goed is het aangewezen de actuele marktwaarde te laten bepalen door een objectieve schatter-expert. Op die manier bent u zeker dat het goed aan de correcte prijs verhandeld wordt.
  • In het kader van een nalatenschap vraagt de Vlaamse Belastingsdienst om een verslag van een erkend VLABEL schatter. Dit vermijdt ook eventuele latere discussies onder de erfgenamen. De waarde van het onroerend goed werd immers objectief en onafhankelijk bepaald.
  • Bij inbreng van het onroerend goed in een vennootschap.
  • In geval van een onteigening.
  • Voor financiële instellingen in het kader van het verkrijgen van een hypothecair krediet.
  • In geval van verkoop onder bewindvoering zal de vrederechter zich steunen op het schattingsverslag om te bepalen of het goed aan de juiste prijs verkocht wordt.