Afpaling van uw terrein

Afpaling van uw terrein

Bij een afpaling worden de perceelsgrenzen van een onroerend goed tegensprekelijk bepaald. Hiervoor zal een grensonderzoek uitgevoerd worden aan de hand van ondermeer oude landmeetplannen, de atlas der buurtwegen, rooilijnplannen, onteigeningsplannen, kadastrale oppervlaktes en aankoopakten. Indien nodig zal het perceel ook opgemeten worden, met oog voor reeds aanwezige tekenen van afpaling.

Wanneer al deze elementen worden samengebracht, kunnen de grenzen tegensprekelijk vastgelegd worden.

Met het akkoord van de aanpalenden, worden tevens grenspalen geplaatst om de grens ook op het terrein te materialiseren.

Wanneer beide partijen het proces-verbaal van meting ondertekenen en het document wordt geregistreerd, biedt de grensbepaling tevens een juridische zekerheid.